Begeleiden

Intervisie bij werkproblemen

Het boek intervisie bij werkproblemen is naar mening een onmisbaarboek om intersvisie aan leerlingen te geven. Intervisie kan gezien worden als een soort ‘zelfhulpmethode’ waarmee collega’s/ leerlingen elkaar op eigen kracht kunnen helpen om werkproblemen op te lossen. Intervisie doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen op zoek gaan naar …

Intervisie bij werkproblemen Read More »

Begeleiden van groepen en Groepsdynamica in praktijk

Dit is een handig boek die je handvatten geeft over hoe een groep onstaat, de procesmatige benadering van groepen, agogische adviesering bij groepsvorming. Maar ook over de besluitsvorming in groepen, de verschillende leiderschapstijlen worden besproken, er worden voorbeelden van interventies geven¬†om de¬†veiligheid en vetrouwen in een groep te kunnen bevorderen. Hulpmiddelen voor observaties en procesanalyse, …

Begeleiden van groepen en Groepsdynamica in praktijk Read More »

Scroll to Top