bezuinigingen

Bezuinigingen passend onderwijs gaan door…

De Tweede Kamer gaat akkoord met een bezuiniging van driehonderd miljoen euro op het passend onderwijs, meldt de NOS. Dat bedrag haalt minister Marja van Bijsterveldt (CDA) uit het potje voor extra hulp voor probleemjongeren. Regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV steunen de plannen die vanmiddag tijdens een debat zijn besproken. De coalitiepartijen en …

Bezuinigingen passend onderwijs gaan door… Read More »

Bezuinigingen passend onderwijs oneerlijk…

De┬ánieuwe kabinetsplannen voor ‘Passend onderwijs’ gaan direct ten koste van de begleiding van de kinderen die extra zorg nodig hebben. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar deze keuze raakt juist de meest kwetsbare kinderen. Terwijl op hetzelfde moment het kabinet besluit om een belastingkado weg te geven voor villabezitters, door de geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait voor …

Bezuinigingen passend onderwijs oneerlijk… Read More »

Scroll to Top