Docentschap

Tips: omgaan met gewenst en ongewenst gedrag

Of een leerling al dan niet gewenst gedrag vertoont, is afhankelijk van een hele reeks van factoren. Die bepalen het leef en werkklimaat in de klas. Bij leren hoort een prettige sfeer, dus een goed werkklimaat. Een docent moet rekening houden met factoren die ongewenst gedrag kunnen veroorzaken: De beginsituatie: Wat is de lesinhoud en …

Tips: omgaan met gewenst en ongewenst gedrag Read More »

Vaardigheden van een goede docent

Er zijn heel veel vaardigheden waar een goede docent aan moet voldoen, ik geef hier een opsomming van naar mijn mening de belangrijkste vaardigheden: Motiverend Positieve houding Houdt rekening met de verschilende leerstijlen van leerlingen Maakt werkbare afspraken met leerlingen Stimuleert de zelfstandigheid van leerlingen Staat open voor vragen van leerlingen Heeft vakinhoudelijke kennis Luistert …

Vaardigheden van een goede docent Read More »

Coachen op Contact

Een boek voor beginnende leraren, ervaren docenten en coaches. Op inspirerende wijze wordt met behulp van praktijkvoorbeelden het spel tussen de groep en docent uitgediept. Er wordt er onderscheid gemaakt tussen zes rollen: die van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter en coach. Per rol wordt duidelijk beschreven wat effectief gedrag is en wat niet. Docenten …

Coachen op Contact Read More »

Een Leraar van Klasse

Dit boek bevat veel interessante informatie voor docenten en studenten in opleiding tot docent. Met dit boek bieden de schrijvers, leraren in het voortgezet onderwijs steun bij hun dagelijks werk. Er wordt kennis vertaald naar de concrete onderwijspraktijk. Didactiek, orde houden en de relatie van de leraar met de klas, zijn drie hoofdthema’s in het …

Een Leraar van Klasse Read More »

Scroll to Top