Gedragsproblemen

Het verschil tussen een gedragsstoornis en een gedragprobleem

Gedragsstoornis: Je spreekt van een  gedragsstoornis als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan. Een stoornis zit echt in het lichaam en is met de geboorte in de genen meegegeven. Het probleem van de stoornis zit in de aanleg en rijping/ontwikkeling van het zenuwstelsel. Dit heeft invloed op de …

Het verschil tussen een gedragsstoornis en een gedragprobleem Read More »

Tips: omgaan met gewenst en ongewenst gedrag

Of een leerling al dan niet gewenst gedrag vertoont, is afhankelijk van een hele reeks van factoren. Die bepalen het leef en werkklimaat in de klas. Bij leren hoort een prettige sfeer, dus een goed werkklimaat. Een docent moet rekening houden met factoren die ongewenst gedrag kunnen veroorzaken: De beginsituatie: Wat is de lesinhoud en …

Tips: omgaan met gewenst en ongewenst gedrag Read More »

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

“Pedagogische Adviezen voor speciale kinderen”  gaat over speciale, bijzondere, maar complexe kinderen en jongeren, die hun opvoeders soms voor grote problemen kunnen stellen. Naast een beschrijving van hun gedragsproblemen geeft de schrijfster praktische suggesties voor de aanpak hiervan. De kern van die aanpak is gelegen in de bereidheid van de beroepsopvoeder om achter het probleemgedrag …

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Read More »

Scroll to Top