Leren in vijf dimensies

Zoals elke docent behoort te weten is leren is een complex proces. Op basis van leerpsychologisch en onderwijskundig onderzoek op breed terrein zijn inmiddels inzichten gegroeid die voldoende aanleiding geven om de onderwijspraktijk kritisch tegen het licht te houden. De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano heeft een praktisch en bruikbaar model naar mijn mening ontworpen. …

Leren in vijf dimensies Read More »