Docent omgangskunde iets voor jou?

Je doet kennis op over het vak omgangskunde (vakinhoudelijke kennis) en aan de andere kant leer je die kennis van je vakgebied overdragen aan anderen (onderwijskundige kennis). Vanuit de vakgebieden psychologie, sociologie, agogie, communicatie en filosofie richt je je op hoe mensen met elkaar omgaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop mensen in …

Docent omgangskunde iets voor jou? Read More »