werkvormen

Verschillende leuke spellen om je lessen mee te verrijken:

Leuke spellen om je lessen te verrijken: De spellen kun je bestellen bij Kwaliteitenspel.nl KWALITEITENSPEL  Thema: Wie ben ik?’ Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik? Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt je een antwoord vinden op vragen als: • Wat zijn mijn sterke en minder …

Verschillende leuke spellen om je lessen mee te verrijken: Read More »

Oefeningenboek voor groepen

Het ‘oefeningenboek voor groepen’ beschrijft honderdenvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem kan eenvoudig die oefening gekozen worden die het best aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment. Ik vind het echt een super handig boek, zeer geschikt voor werken met therapie,-opleidings,-trainings en andersoortige groepen. Het …

Oefeningenboek voor groepen Read More »

Het gaat steeds beter

Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk Wanneer het om onderwijs en opleiden gaat, kunnen er verschillende meningen bestaan, maar over één ding zijn docenten het over het algemeen eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Wanneer leerlingen iets willen leren, moet er inspanning geleverd worden. Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij leerlingen …

Het gaat steeds beter Read More »

Leren in vijf dimensies

Zoals elke docent behoort te weten is leren is een complex proces. Op basis van leerpsychologisch en onderwijskundig onderzoek op breed terrein zijn inmiddels inzichten gegroeid die voldoende aanleiding geven om de onderwijspraktijk kritisch tegen het licht te houden. De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano heeft een praktisch en bruikbaar model naar mijn mening ontworpen. …

Leren in vijf dimensies Read More »

Het didactische werkvormenboek

In dit boek staan didactische werkvormen centraal.  Als docent is het altijd weer de vraag welke werkvormen je wilt gaan inzetten om je lesdoelen te behalen. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten op het onderwerp, maar rekening houden met  de verschillen tussen leerlingen. In dit boek  staat een grote diversiteit aan werkvormen. Het didactische werkvormenboek …

Het didactische werkvormenboek Read More »

Scroll to Top